Trgovačko društvo Forca d.o.o.
Sjedište tvrtke Veliko brdo 64
Veliko Brdo 21300 Makarska
Matični broj 4388011
OIB 87122323707
Agencija za promet nekretninama Forca nekretnine
Agencija upisana u registar posrednika KLASA: UP/I-330-01/16-01/328
URBROJ: 526-05-01-01-01/2-17-2
Osiguravateljsko društvo Wiener osiguranje d.d. Zagreb
Agent Ante Klarić
Upisan u imenik agenata posredovanja KLASA: UP/I-330-01/16-01/316
URBROJ: 526-05-01-01-01/2-16-2